Wybrano nowych radnych

Podczas II sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kańczudze uzupełniono skład rady. Kadencja radnych, którzy ukończyli szkoły dobiegła końca. W ich miejsce, zgodnie ze Statutem Rady wybrano nowych przedstawicieli młodzieży.

 

Młodzieżową Radę Miejską opuścili: Wojciech Chochura, Michał Kuryło, Krystian Skubisz, Joanna Gwizdała, Oliwia Stęc, Wiktoria Gąsior i Mikołaj Pelczar. Podczas obrad Sesji zostały podjęte stosowne uchwały dotyczące wygaśnięcia mandatu. Radnym, którym wygasł mandat w związku z ukończeniem szkoły, zostały wręczone podziękowania. W ich miejsca mandaty objęli: Szymon Cynk, Zuzanna Konieczny, Julia Żygadło, Edyta Penc, Michalina Malach, Hubert Zając oraz Zuzanna Pałczyńska. Nowo wybrani Radni otrzymali zaświadczenia oraz złożyli stosowne ślubowanie.

 

JR