Współpraca dla dobra mieszkańców

We wtorek, 7 maja 2024 r., podczas I sesji Rady Miejskiej w Sieniawie w kadencji 2024-2029, odbyło się wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym radnym Rady Miejskiej w Sieniawie oraz zaprzysiężenie burmistrza elekta.

 

Inauguracyjną sesję rozpoczął najstarszy wiekiem radny Tadeusz Biernat. Do wspólnej modlitwy z okazji rozpoczynającej się kadencji zaprosił ks. prałat Jan Grzywacz. W nowej radzie zasiadać będzie 15 radnych, w tym 7 nowych: Marcin Pyrczak, Marian Ciurko, Dariusz Frączek, Sebastian Nicpoń, Jan Nabrzeski, Regina Czopik, Justyna Pigan, Grażyna Lic, Bogusława Czajkowska, Adam Strug, Piotr Majcher, Ryszard Luty, Zbigniew Zwoliński, Tadeusz Biernat i Stanisław Bachórz.

Radni z rąk zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Stanisławy Napory odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie radni wyłonili spośród siebie prezydium rady. Przewodniczącym został Zbigniew Zwoliński, a wiceprzewodniczącymi Regina Czopik i Marian Ciurko.

Zaświadczenie o wyborze odebrał burmistrz elekt Witold Mrozek. Nowo zaprzysiężony burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa podziękował mieszkańcom za udział w wyborach, za wszystkie oddane na jego osobę głosy, podziękował zaangażowanym w kampanię wyborczą i pogratulował wszystkim radnym osiągniętych wyników. Zaprosił ich do owocnej i zgodnej współpracy dla dobra mieszkańców.

W uroczystej sesji udział wzięli: sekretarz Miasta i Gminy Sieniawa Barbara Matyja, skarbnik MiG Anna Nykiel, radny powiatowy Jerzy Mazur, przedstawiciele Miejskiej Komisji Wyborczej w Sieniawie na czele z przewodniczącym Janem Rygowskim i zastępcą Stanisławą Naporą, księża z parafii z terenu gminy, kierownicy referatów i pracownicy UMiG w Sieniawie oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych, a także sołtysi, przedstawiciele komitetów wyborczych i stowarzyszeń oraz mieszkańcy.

 

DP/UMiG Sieniawa