Wspólne działania służb

Poszukiwanie osób zaginionych, pomoc osobom poszkodowanym w wypadku oraz prowadzenie akcji gaśniczej – to scenariusz ćwiczeń, w których udział wzięli przeworscy strażacy, policjanci oraz wojsko.

 

Gminne Manewry Strażackie 2021 odbyły się w sobotę, 23 października na terenie Zakładu Eksploatacji Kruszywa w Gniewczynie Trynieckiej. W ćwiczeniach dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tryńcza uczestniczyli też strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku wzięli udział także żołnierze z 34. Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu. Działania obejmowały: prowadzenie akcji poszukiwania osób zaginionych w kompleksie leśnym, działania gaśnicze na terenach zalesionych oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia wraz z udzieleniem pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadku drogowego.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności ratowniczych oraz współdziałanie między poszczególnymi służbami.

 

DP/KPP Przeworsk