Wkrótce remont dworca PKS

O potrzebie remontu przeworskiego dworca autobusowego, z którego codziennie korzysta wielu mieszkańców miasta i okolic, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jeszcze niedawno wydawało się, że nie ma co liczyć na rewolucję w tym miejscu, ale ostatnio pojawiło się światełko w tunelu…

 

Problem stanu dworca autobusowego przy pl. Chopina w Przeworsku, którego właścicielem jest PKS w Jarosławiu, opisywaliśmy wielokrotnie, ostatnio w październiku ubiegłego roku. Wówczas prezes PKS, Witold Duszyński wyjaśniał, że ma niejako związane ręce, jeśli chodzi o podjęcie prac w większym zakresie, bowiem nadzór nad tym obszarem sprawuje Podkarpacki Konserwator Zabytków. W ostatnim czasie pojawiła się jednak informacja, że po latach zastoju jest szansa na remont. Potwierdzeniem tego były spotkania burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela z Witoldem Duszyńskim prezesem zarządu PKS w Jarosławiu oraz rozmowy ze starostą jarosławskim Stanisławem Kłopotem, nadzorującym PKS Jarosław. W odpowiedzi Starosta Jarosławski w piśmie do Burmistrza Przeworska potwierdził, że prace dotyczące remontu dworca zostaną rozpoczęte jeszcze w 2022 roku.

 

Dwa etapy prac

Według planów prace remontowe zostaną podzielone na dwa etapy. Pierwszy będzie obejmował remont peronu przy budynku dworca, a także peronu nr 1. Remont będzie realizowany bez znaczącej ingerencji w głąb terenu z uwagi na to, że stanowi on obszar, na którym znajdował się w przeszłości cmentarz żydowski. Będzie to zatem poprawa estetyki tego miejsca, a nie zasadniczo jego przebudowa. Drugi etap realizowany będzie w 2023 roku i obejmie remont kolejnych peronów, a jego zakres określony zostanie pod koniec bieżącego roku. Starosta Jarosławski w rozmowie z Burmistrzem Miasta Przeworska nie wykluczył jednak całościowego zakończenia prac w roku 2022.

Jestem pełen optymizmu zwłaszcza, że gwarantem tego remontu jest nie tylko prezes PKS Witold Duszyński, ale i starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Dziękuję za zrozumienie problemu i decyzje, które skutkują jego rozwiązaniem, również radnemu Kamilowi Płoskoniowi, który zaangażował się w rozwiązanie problemu – mówi burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel.

 

Miejmy nadzieję, że już wkrótce spieszący się na autobus nie będą musieli uważać na krzywe płytki chodnikowe, powstające po deszczu kałuże oraz nadgryzione zębem czasu ławki, które są dla nich codziennym widokiem. Smutnego obrazu dopełniają stare, przerdzewiałe barierki i kosze na śmieci. To miejsce w centrum miasta, przy głównej drodze. Warto więc o nie naprawdę zadbać.

 

DP

.