Wkrótce konwencja Waldemara Palucha

Komitet Wyborczy Wyborców Waldemara Palucha oficjalnie założony. Obecny burmistrz Jarosławia staje do wyborczych szranków już po raz trzeci.

 

Z jakim hasłem startujecie do tegorocznych wyborów?

 Waldemar Paluch: Hasło wyborcze stanowi integralną część naszego programu wyborczego, dlatego nie chciałbym go przedwcześnie ujawniać. Zapraszam na początek marca, na konwencję wyborczą Komitetu Wyborczego Wyborców Waldemara Palucha, na której zostaną zaprezentowani kandydaci do Rady Miasta oraz program wyborczy m.in. z hasłem. Dokładny termin konwencji zostanie wkrótce ogłoszony.

 

W poprzednich wyborach Pana komitet zdystansował rywali. Czy w tym roku liczy Pan na podobny wynik?

W.P.: O wyniku wyborczym zadecydują mieszkańcy Jarosławia. Ja starałem się realizować jak najlepiej nasz program i to pomimo bardzo trudnych okoliczności w postaci choćby pandemii COVID, czy różnych negatywnych   konsekwencji wojny w Ukrainie. Wiele ważnych zamierzeń zostało zrealizowanych, choćby takich jak rewitalizacja Rynku, budowa stadionu miejskiego,  dziesiątki odnowionych ulic, setki nasadzonych drzew i krzewów, modernizacje szkół itd. Wszystko w rękach mieszkańców.

 

Proszę wymienić trzy najważniejsze kwestie, o których będziecie mówić w trakcie kampanii. Na co chcecie tym razem zwrócić uwagę?

W.P.: To przede wszystkim dalsza poprawa infrastruktury miejskiej, czyli dróg, chodników, parkingów czy kanalizacji. Ponadto ochrona środowiska i oczywiście zieleń miejska. Jeśli chodzi o trzecią z ważnych kwestii to stworzenie całego pakietu działań na rzecz młodzieży i młodych rodzin. Oczywiście to są ogólniki. Szczegóły przedstawimy już wkrótce na konwencji, na którą serdecznie zapraszam.

tst