Wielki dzień dla Gminy Przeworsk

W czwartek, 28 grudnia, odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Gminie Przeworsk oraz poświecenie budynku Urzędu Gminy i umiejscowionej na nim figury Św. Antoniego.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. Św. Barbary w Przeworsku Mszą św., której przewodniczył O. Erwin Ceklarz gwardian Klasztoru i proboszcz Parafii Św. Barbary w Przeworsku. Homilię wygłosił ks. Kazimierz Jurczak, proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce. Podczas mszy został poświęcony sztandar Gminy Przeworsk. Kolejna część uroczystości miała miejsce przed budynkiem Urzędu Gminy Przeworsk, gdzie została poświęcona figura Św. Antoniego. Św. Antoni to patron Miasta Przeworska, ale jak podkreślił wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, również za Jego pośrednictwem niejednokrotnie doznano już wielu łask. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że siedziba Urzędu Gminy Przeworsk znajduje się przy ulicy prowadzącej do kościoła Św. Barbary, w którym szczególnie czczony jest kult Św. Antoniego.

W kolejnej części uroczystości został poświęcony budynek Urzędu Gminy. W celu poprawy obsługi mieszkańców oraz dostosowania go dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynek przeszedł gruntowny remont. Część budynku została zakupiona w 2018 r., dzięki czemu powierzchnia użytkowa urzędu powiększyła się do 1809 m2. Remont był możliwy dzięki pozyskanym w 2020 r. środkom zewnętrznym. Koszt przebudowy i remontu to 4 mln 570 tys. zł – dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoliła na pokrycie blisko połowy tych kosztów.

Po przywitaniu zaproszonych gości zastępca Wójta Teresa Wielgos przedstawiła znaczenie symboli Gminy Przeworsk. Później nastąpił ceremoniał przekazania sztandaru Gminy Przeworsk. Przewodniczący Rady Gminy Przeworsk Andrzej Ruchała oraz poczet sztandarowy Rady Gminy Przeworsk w składzie: Antoni Żyła, Leszek Lasek i Grzegorz Pieniążek przekazali sztandar wójtowi Gminy Przeworsk oraz pocztowi sztandarowemu Gminy Przeworsk w składzie: Dariusz Solak, Dorota Stańko i Karolina Rzemyk. Wójt D. Krawiec wyjaśnił, że decyzja o zmianie obowiązującego do tej pory znaku graficznego, z którym identyfikowana była do tej pory Gmina Przeworsk, została podjęta ze względu na fakt, że zatwierdzony lata temu herb nie posiadał oficjalnej aprobaty Komisji Heraldycznej, przez co nie mógł być uznawany za oficjalny herb gminy.

Zgodnie z przepisami, taka aprobata musi zostać wydana. Dzięki tym staraniom dzisiaj możemy posługiwać się symbolami, które związane są z naszą gminą, odzwierciedlają jej tradycję i historię – wyjaśnił wójt.

W imieniu marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz własnym wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch pogratulował wójtowi nadania sztandaru oraz realizacji tak dużej inwestycji, jaką była przebudowa Urzędu Gminy.

Ostatnim punktem uroczystości była się Sesja Rady Gminy Przeworsk, podczas której jednogłośnie został uchwalony budżet na 2024 rok. Po głosowaniu wójt Gminy Przeworsk podziękował za przyjęcie budżetu i przyznał, że jest to budżet trudny, ale ambitny. Wyraził też nadzieję, że dzięki dobrej współpracy, jaka była do tej pory, uda się go zrealizować.

DP/UG Przeworsk