Wiele zostało zrobione, a jeszcze więcej przed nami…

Szanowni Państwo! 

12 listopada minął półmetek mojej kadencji jako Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zaufanie moich wyborców jest dla mnie najwyższym wyzwaniem.

Podkarpacie jest moim domem rodzinnym, gdzie spędziłam najpiękniejsze lata dzieciństwa, ukierunkowałam swoje predyspozycje zawodowe i rozpoczęłam karierę polityczną. Jako Poseł kolejnej kadencji, dokładam wszelkich starań o rozwój naszej Małej Ojczyzny i zabiegam o środki na ten cel.

Ostatnie dwa lata były dla nas trudne. Pandemia COVID-19, dewastujące powodzie na naszym terenie, oraz trudna sytuacja polityczna na granicy Polski wschodniej wysławiły nasze społeczeństwo na ciężką próbę. Pomimo licznych przeszkód, dzięki współpracy z przedstawicielami rządu i lokalnych samorządów udało się jednak wiele osiągnąć.

 

Poniżej przedstawiam Państwu podsumowanie mojej działalności poselskiej od początku IX kadencji:  

 

Kultura i oświata

 • Dofinansowanie w wysokości 2 000 000 zł dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym na budowę hali sportowej
 • Dotacja w wysokości 700 000 zł na plac zabaw w Pełnatyczach i żłobek w Rożniatowie
 • 130 000 zł dotacji na dalszy etap renowacji muru obronnego opactwa ss. Benedyktynek w Jarosławiu
 • Dofinansowania z Ministerstwa Kultury na renowacje zabytków i rozwój infrastruktury domów kultury dla byłego woj. przemyskiego
 • 300 000 zł na rozbudowę Muzeum Kresów w Lubaczowie, 163 000 zł na rozbudowę i modernizację budynku świetlicy w Baszni Górnej oraz 119 000 zł na modernizację budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Rokietnicy
 • Dotacja dla gminy Lubaczów w ramach zwiększenia subwencji oświatowej na doposażenie szkoły podstawowej w Krowicy Samej – 100 000 zł
 • 44 700 zł dotacji na wydarzenia kulturalno-patriotyczne w gminie Tryńcza
 • Remont infrastruktury budynków Kolei Wąskotorowej w Przeworsku – 221 000 zł

 

Sport

 • 100% dofinansowania w ramach rządowego programu „Sportowa Polska” dla powiatów: przeworskiego – 2 312 000 zł, przemyskiego – 2 566 000 zł, lubaczowskiego – 2 500 000 zł, jarosławskiego – 554 000 zł, krośnieńskiego – 3 336 000 zł
 • Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na odbudowę stadionu miejskiego w Jarosławiu w wysokości blisko 1 605 000 zł
 • Ponad 80% dofinansowania dla Przemyskiego Klubu Biegacza i Towarzystwa Narciarskiego dla dzieci i młodzieży
 • 206 550 zł na budowę oraz modernizację bazy sportowej w gminie Zarzecze
 • Ponad 2 000 000 zł na boiska wielofunkcyjne oraz blisko 342 000 zł na odrestaurowanie świetlicy wiejskiej dla gminy Lubaczów
 • Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu na wybudowanie Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej nr. 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu w kwocie 2 200 000 zł oraz 1 150 000 na drugą taką inwestycję w Łukawicy
 • Uzyskanie dofinansowania z Rządowego Programu Sportowa Polska na modernizację i remont boiska sportowego w Żurawicy – 643 079
 • Pozyskanie środków na budowę sali gimnastycznej w Siennowie – 1 300 000 zł
 • Dotacja na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku – 500 000 zł
 • Dofinansowanie budowy sali gimnastycznej i boiska w gminie Lubaczów w ramach programu Sportowa Polska – 3 000 000 zł
 • Dotacja na otwarcie kortu tenisowego w gminie Gać – 399 400 zł
 • Pozyskanie środków na budowę i remonty w ramach programu Sportowa Polska w gminach: Rokietnica – 1 382 200 zł, Chłopice – 258 400 zł i Lubaczów – 390 000 zł

 

Straż pożarna

 • 1 520 000 zł dofinansowania na zakup średnich samochodów pożarniczych dla OSP Sośnica i Wólka Pełkińska oraz 800 000 zł na zakup lekkich samochodów dla OSP Łazy i Korzenica.
 • Dofinansowanie z WFOŚ na sprzęt i umundurowanie dla OSP w ramach programu Mały Strażak dla powiatów: przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i przemyskiego
 • Rozbudowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarosławiu – koszt inwestycji 3 000 000 zł
 • Ponad 1 000 000 zł dofinansowania dla OSP Rogi w gminie Miejsce Piastowe i Horyńcu Zdroju na zakup średnich wozów bojowych
 • Pozyskanie blisko 50 000 zł z MSWiA na remont remizy strażackiej w Łukawcu.
 • Przekazanie dwóch lekkich samochodów bojowych dla Baszni Górnej i Dolnej finansowanych ze środków samorządu województwa i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 450 000 zł
 • Pozyskanie lekkiego wozu pożarniczego dla OSP w Narolu ze środków samorządu województwa – 250 000 zł
 • Dofinansowanie budowy garażu dla strażaków OSP Basznia Górna – 100 000 zł.
 • Pozyskanie blisko 300 000 zł na prace termomodernizacyjne w gminie Narol oraz jednostkach OSP w Gniewczynie Łańcuckiej i Nielepkowicach.

 

Infrastruktura

 • Pozyskanie dofinansowania w wysokości blisko 45 800 000 zł na remonty dróg w powiecie jarosławskim (w tym ul. Kraszewskiego w wysokości 5 125 000 zł), przeworskim, lubaczowskim i krośnieńskim z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
 • 15 000 000 zł dla Jarosławia w ramach Funduszy Norweskich na działania ProEko i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury
 • 1 800 000 zł na nowoczesną konstrukcję mostu na rzece Szkło z Funduszu Dróg Samorządowych
 • Przebudowa fragmentu drogi krajowej w Skołoszowie o wartości 3 000 000 zł
 • Środki na remont ulic os. Jana Pawła II w Radymnie w wysokości 3 800 000 zł
 • Blisko 4 500 000 zł. na remont drogi powiatowej w Żurawiczkach
 • Pozyskanie dofinansowania na przebudowę drogi Bachów-Chyrzyna – 2 252 600 zł.
 • Uzyskanie dotacji z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przebudowę dróg w miejscowościach: Huta Kryształowa, Krowica Sama, Opaka, Basznia Dolna, Basznia Dolna – Sołotwina – 800 000 zł

 

Pomoc dla rodzin i osób niepełnosprawnych

 • 3 300 000 zł dla Jarosławia na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Pozyskanie dofinansowania z rezerwy budżetowej dla niewidomych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu – 400 000 zł
 • Ponad 1 000 000 zł dla gminy Gać na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.
 • Dzięki środkom unijnym i sprawnej współpracy między Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej z samorządem województwa i instytucjami pomocy społecznej, udało się przekazać pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom i osobom niepełnosprawnym w ramach projektu Liderzy Kooperacji w Zarzeczu.

 

Wsparcie dla seniorów i lokalnej społeczności

 • Blisko 300 000 zł w ramach rządowego programu „AktywniPlus” dla OSP Mielec, Fundacji Pogodny Senior w gminie Wiązownica oraz Stowarzyszenia Razem dla Białobok z gminy Gać
 • Otwarcie CIS w ramach RPO o wartości 3 000 000 zł w gminie Przeworsk
 • Uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na program aktywizacji Osób Starszych ASOS dla gminy Tryńcza – 60 000 zł.
 • Dotacja dla gminy Gać na zakup samochodu do transportu seniorów, w ramach środków z PFRON – 255 957 zł.
 • 5 500 000 dla gmin: Tryńcza i Adamówka – pierwszych gmin w Polsce, które dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej uzyskały środki z Funduszy Europejskich na utworzenie Centrów Usług Społecznych.
 • Ponad 3 300 000 zł dla Jarosławia na budowę PSZOK ze środków unijnych dzięki wsparciu Ministra Klimatu i Środowiska.

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 • Pozyskanie dla gmin powiatu jarosławskiego – ponad 7 000 000 zł, powiatu przemyskiego – ok. 6 200 000 zł, powiatu przeworskiego – ponad 13 000 000 zł oraz powiatu lubaczowskiego – ok. 22 000 000 zł na inwestycje lokalne wspierające rozwój naszych gmin.

 

Rządowy Program Polski Ład

 • Ponad 100 904 000 zł dla powiatu jarosławskiego, 78 772 000 zł dla powiatu przemyskiego, 78 060 000 zł dla powiatu lubaczowskiego oraz 72 049 000 zł dla powiatu przeworskiego na wsparcie wielu inwestycji m.in. rozbudowę sieci kanalizacyjnych i modernizację budynków użyteczności publicznej.

 

Zapraszam Państwa do dalszej współpracy i do mojego biura poselskiego w Jarosławiu: Rynek 6, tel. 790 606 656

Anna Schmidt – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej – Poseł na Sejm RP