Wiedza prawna w powiecie

W ubiegłym miesiącu odbył się konkurs sprawdzający jak dużo o przepisach prawa wiedzą uczniowie szkół ponadpodstawowych, leżących na terenie powiatu przeworskiego. Jego celem było zaszczepienie wśród młodzieży zainteresowania tematyką prawną oraz wspieranie postaw obywatelskich.

 

Konkurs poprzedziły warsztaty przeprowadzone wśród uczniów przez wykwalifikowanych prawników. Wzięli w nim udział uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku, Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, oraz Zespółu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Katarzyna Pisarczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku, II miejsce – Faustyna Mrugała – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku, III miejsce – Zuzanna Kostka – Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez Fundację Wsparcia i Rozwoju „Pasieka”, z siedzibą w Rzeszowie. Honorowy patronat objął Podkarpacki Kurator Oświaty.

JR, fot Powiat Przeworski