Widać postępy prac

Właśnie zakończył się IV etap rozbudowy ul. Łączności w Jarosławiu. W mieście trwają też remonty innych ulic, które mają zostać przebudowane jeszcze w tym roku.

 

Przebudowa ul. Łączności prowadzona była przez kilka lat. Prace podzielono na cztery etapy. Niedawno zakończył się ostatni etap prac. W wyniku przebudowy wykonano m.in. nową nawierzchnię, chodniki, zjazdy do posesji zjazdy na ulice boczne, oznakowanie oraz kanalizację deszczową. Wykonano również oświetlenie oraz przebudowano sieć gazową i telekomunikacyjną.

Przebudowa ul. Łączności to tylko jedna z nielicznych ulic, których modernizację zaplanowano na ten rok. W dzielnicy nr I wykonano II etap przebudowy ul. Bocznej Sanowej. W trakcie wyboru oferty jest przebudowa nawierzchni podwórza przy ul. Kraszewskiego 10, a w trakcie prac projektowych przebudowa ul. Harlendera. W dzielnicy nr II rozstrzygnięto przetarg na przebudowę placu przy ul. Zielińskiego 7. W dzielnicy nr III wykonana zostanie ul. Basztowa oraz ul. Włókiennicza. W dzielnicy nr IV w trakcie prac projektowych znajduje się ul. Orkana. W dzielnicy nr V rozstrzygnięto przetarg na przebudowę chodnika na działce 1060/11 przy ul. Grucy. W dzielnicy nr VI zakończył się drugi etap przebudowy ul. Skarbowskiego, a w trakcie realizacji jest budowa chodnika przy ul. Krakowskiej. W dzielnicy nr VII wykonany został pierwszy etap przebudowy drogi wewnętrznej na ul. Kruhel Pełkiński. W wielu miejscach miasta trwa też budowa oświetlenia. Miasto dofinansowało również modernizację i przebudowę dróg powiatowych na terenie Jarosławia: ul. Zwierzynieckiej, Rybackiej, Stefana Okrzei, Pasieki, Królowej Jadwigi, Paderewskiego, Bandurskiego, Dolnoleżajskiej, Stawki, Batalionów Chłopskich oraz Łazów Kostkowskich.

 

EK

Ul. Łączności w Jarosławiu.