„Westerplatte” do wyburzenia

Wracamy do podjętego w poprzednim numerze Gazety Jarosławskiej tematu budynku po kinie Westerplatte w Jarosławiu. Otoczenie już zostało uprzątnięte. Skontaktował się też z nami właściciel nieruchomości i przekazał ciekawe informacje.

 

– Początkiem maja b.r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie zgody na wyburzenie budynku – informował. Ze względu na epidemię i znacznie przedłużony czas załatwiania spraw urzędowych jarosławskie starostwo jeszcze sprawy nie zakończyło. Jednak właściciel zapewnia, że początkiem przyszłego roku rozpoczną się prace wyburzeniowe. Wnętrze jest już przygotowane. W sali kinowej nie ma już foteli. Po wyburzeniu ruszy nowa budowa. Powstanie obiekt pokazany na wizualizacji umieszczonej na obecnym budynku.

Kino Westerplatte jest jednym w charakterystycznych dla Jarosławia obiektów. Nowy będzie nawiązywał architektonicznie do poprzednika, więc w pewnym stopniu wpisze się w miejską tradycję.

erka, Fot. Z. Lewandowski. polska-org.pl