Wenanty Katarzyniec patronem szkoły

Szkoła Podstawowa w Świętem w gm. Radymno nosi od 19 października imię Sługi Bożego Kościoła katolickiego o. Wenantego Katarzyńca. To pierwsza szkoła w Polsce, której patronem jest żyjący w latach 1889-1921 franciszkanin związany z Kalwarią Pacławską.

 

Nadanie imienia miało uroczysty charakter. Rozpoczęto od mszy świętej pod przewodnictwem abp Adama Szala odprawionej w miejscowym kościele. Następnie, już pod budynkiem szkoły, odsłonięto tablicę pamiątkową z postacią duchownego. Sztandar z wizerunkiem franciszkanina odebrała dyrektor Barbara Szlag, a uczniowie przybliżyli zgromadzonym postać o. Wenantego.

W uroczystości oprócz społeczności szkolnej uczestniczyli franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej oraz przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, reprezentanci powiatu jarosławskiego, a w roli gospodarzy wystąpili przedstawiciele Rady Gminy Radymno z przewodniczącym Janem Fusiek, sołtysi oraz Bogdan Szylar, wójt gminy Radymno z sekretarzem Beatą Gałęzą, skarbnikiem Lucyną Piruta i pracownikami referatu oświaty.

erka/Fot. UG Radymno