Wdzięczni Bohaterom 

W niedzielę, 13 września, odbył się uroczysty Apel Poległych w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Ujeznej, którą poprzedził poruszający montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów miejscowej szkoły. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Kazimierz Jarema.

Po niej przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk udano się na cmentarz parafialny, do Grobu Nieznanych Żołnierzy, którzy polegli we wrześniu 1939 r. Przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” nastąpiło podniesienie flagi państwowej RP na maszt. Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podziękował mieszkańcom wsi Ujezna za pamięć o Bohaterach II wojny światowej. Po okolicznościowych przemówieniach został odczytany Apel Pamięci przez kapitana Artura Prymona z 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu, a Wojskowa Asysta Honorowa pod dowództwem kapitan Grażyny Michael oddała salwę honorową. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty przy mogile ofiar II wojny światowej. Zwieńczeniem tego patriotycznego wydarzenia było uroczyste posadzenie dębu przy Szkole Podstawowej im. im. bł. ks. Jana Balickiego w Ujeznej.

DP/GOK Przeworsk