Warto uczyć się niemieckiego

Pod koniec kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku zorganizowany został Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego „Fit in Deutsch” pod patronatem Instytutu Goethego w Warszawie.

 

Celem konkursu było promowanie nauki języka niemieckiego oraz zachęcenie do uzyskiwania międzynarodowych certyfikatów językowych poprzez zapoznanie uczniów ze strukturami egzaminów językowych Instytutu Goethego. Konkurs jest uwzględniony w wykazie zawodów ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, jako konkurs, który może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce zajęła Agata Polek (SP w Grzęsce),II – Izabela Materniak (SP nr 23 w Rzeszowie), III ex aequo – Gabriela Krajnik (SP w Grzęsce), Anna Świąder (SP w Sieniawie). Wyróżnienia otrzymały: Maja Przeworska (SP nr 1 w Przeworsku) i Julia Warmińska (SP w Sieniawie).

Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka niemieckiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku: Ewa Kojder i Bożena Sznaj.

Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Przeworska i Instytut Goethego.

DP/SP nr 1