W tradycyjnym sadzie

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chałupkach uczniowie klasy V realizują ogólnopolski projekt edukacyjny „Tradycyjny sad” – organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

 

Główną ideą projektu jest zachowanie różnorodności biologicznej Polski i zdrowie społeczeństwa. Podejmowane działania mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu sadownictwa i pielęgnacji drzew oraz posadzenie pięciu jabłoni na szkolnej działce, które w sposób pożyteczny urozmaicą wioskę. Całe przedsięwzięcie podzielone jest na dwa etapy, w obrębie których znajdują się zadania do wykonania, m.in. prace w terenie, zajęcia kulinarne, przeprowadzenie Forum Rodziców, apel z degustacją dla społeczności szkolnej, prowadzenie Księgi Sadu, sadzenie drzewek i roślin towarzyszących oraz sianie łąki kwietnej.

Sojusznikiem projektu jest Stanisław Machniak – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Przeworsku, który przekazuje wiedzę, pomaga w ocenie jakości gleby i warunków klimatycznych. „Rumiane ananasy z piątej klasy”, bo tak nazywa się zespół, zostały bardzo wysoko ocenione przez komisję konkursową, zdobywając VII miejsce w skali kraju. Lokata zaowocowała grantem na zakup drzewek do założenia minisadu.

Odtworzenie dawnych odmian to nie tylko sentymentalny kaprys, ale praktyczne spojrzenie na użytkowe cechy tych drzew, które są odporne na mróz, choroby i szkodniki, a dzięki ochronie metodami biologicznymi, są pozbawione chemii.

Na każdym etapie projektu wsparcia udzielali rodzice, włączając się w różnorodne działania. I choć na prawdziwe owoce przyjdzie jeszcze trochę poczekać, uczniowie zgodnie mówią, że warto było podjąć to wyzwanie.

DP/UG Przeworsk