W Sieniawie będzie karetka

Od 1 marca w Sieniawie funkcjonować będzie dodatkowy Zespół Ratownictwa Medycznego. Pozwoli to na znaczne skrócenie czasu przyjazdu karetki do chorych z północnej części powiatu przeworskiego.

 

Według wcześniejszych zapowiedzi karetka miała stacjonować w Sieniawie już od Nowego Roku. Ze względu jednak na sytuację epidemiczną, stanie się to dopiero 1 marca. Decyzję o powstaniu nowego zespołu ratownictwa zatwierdził minister zdrowia, do którego wcześniej wystąpił z rekomendacją Wojewoda Podkarpacki.

Mieszkańcy gminy Sieniawa nie byli pewni, czy w razie sytuacji zagrożenia życia, ratunek przyjdzie na czas. Wydłużony czas dojazdu karetki z centrum powiatu stanowił poważny problem, dlatego wspólnie z ówczesnym wicestarostą Jerzym Mazurem staraliśmy się o umiejscowienie karetki pogotowia właśnie w Sieniawie – podkreśliła sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, Barbara Matyja.

Nowy punkt ratownictwa medycznego będzie mieścił się w budynku strażnicy OSP KRSG Sieniawa. Pomiędzy Miastem i Gminą Sieniawa a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu podpisana została umowa użyczenia pomieszczeń. Na potrzeby zespołu udostępnione zostanie miejsce w wiacie garażowej, na piętrze natomiast znajdzie się zaplecze socjalne i techniczne dla załogi. Wszelkie koszty utrzymania będą po stronie samorządu. Początkowo zespół karetki będzie stacjonował 16 godzin na dobę, ale niewykluczone jest, że docelowo będzie to dyżur całodobowy.

 

DP

fot. OSP Majdan Sieniawski