W Jarosławiu już głosują. W Radymnie i Przeworsku głosowanie niebawem się rozpocznie

Rozpoczęło się głosowanie na projekty do Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Mieszkańcy Jarosławia mogą wybierać spośród 60 inicjatyw dopuszczonych do głosowania. Głosowanie w Radymnie i Przeworsku ruszy lada dzień. Tam zgłoszonych propozycji jest jednak znacznie mniej.

 

Remonty dróg i chodników, ogrodzeń, bezpieczne i przyjazne przestrzenie w szkołach i przedszkolach to tylko część projektów, które złożyli jarosławianie w ramach tegorocznej odsłony Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wśród zgłoszonych inicjatyw znalazły się także bardziej zaskakujące projekty jak np. dmuchany wodny tor przeszkód, ustawienie figury św. Michała na Pl. św. Michała czy miejska wypożyczalnia rowerów. Wnioskodawcy postawili też na projekty związane z modernizacją obiektów sportowych, poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych czy budową nowych miejsc do uprawiania aktywności na zewnątrz. Nie zabrakło także projektów, które cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców Jarosławia w poprzednich latach tj. „Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci”. Wśród najbardziej kosztownych pomysłów pojawiły się takie projekty jak: „Dmuchany wodny tor przeszkód”, „Zadbajmy o naszych najmłodszych”, „Bezpieczna szkoła”- modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A

(II piętro w Szkole Podstawowej nr 11)”, „Bezpieczne przedszkolaki w ekologicznym otoczeniu” – wymiana części ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem zieleńca przy wejściu głównym do Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori”, „Szkolna sala gimnastyczna”, „Rewitalizacja drogi dojazdowej przeciwpożarowej przy Szkole Podstawowej nr 4” oraz „Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 i w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego”. Szczegółowy wykaz projektów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia.

 

Jak głosować w Jarosławiu?

Głosujący może dokonać wyboru jednego projektu dopuszczonego do głosowania w kategoriach A1 i A2, jednego w kategoriach B1 i B2, a także jednego w kategorii C.

Głosować można osobiście (przez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania. Do 6 października urna znajduje się w holu głównym Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, parter),

pocztą (wysyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego) oraz przez Internet (wysyłając skan wypełnionej karty do głosowania na adres: kancelaria@um.jaroslaw.pl). Ponadto od 10 września uruchomiona została specjalna aplikacja umożliwiająca głosowanie. Można ją znaleźć pod adresem: https://jbo-glosowanie.miastojaroslaw.pl

– Aplikacja jest prosta, intuicyjna, można głosować ze smartfona, tabletu, laptopa czy komputera stacjonarnego. Daje również możliwość podejrzenia listy wszystkich projektów z opisami zaraz po wejściu do aplikacji, jak i podejrzenia opisów przy wyborze konkretnego projektu – informuje Urząd Miasta Jarosławia.

Wzór karty do głosowania można pobrać z załącznika, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia. Natomiast kartę papierową do głosowania można otrzymać w kancelarii ogólnej urzędu (parter, pok. nr 2); w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej CKiP (Rynek 5) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. ks. Jakuba Makary 1). Głosowanie trwa do 6 października (do godz. 24.00).

 

Trzy propozycje w Radymnie

30 sierpnia zakończyło się przyjmowanie propozycji do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna. W tym roku wpłynęły 3 propozycje. Wszystkie pozytywnie przeszły weryfikację pod względem formalnym i merytorycznym. Pierwsza ze zgłoszonych propozycji dotyczy rozbudowy placu zabaw wraz elementami siłowni zewnętrznej i monitoringiem na os. Jana Pawła II – ul. Kolejowej. Drugą ze głoszonych inicjatyw jest stworzenie dużego napisu nad zalewem Zek, budowa ozdobnych mostków oraz rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej. Trzecią propozycją jest budowa placu zabaw w centrum Radymna.

Głosowanie na poszczególne projekty rozpocznie się 23, a zakończy 30 września. Oficjalne ogłoszenie wyników zaplanowane jest na 15 października.

 

W Przeworsku dwa projekty

Zgłaszanie projektów w ramach Przeworskiego Budżetu Obywatelskiego zakończyło się 19 sierpnia. W kategorii ogólnomiejskiej mieszkańcy Przeworska zgłosili tylko jedno zadanie, a mianowicie budowę wybiegu dla psów, który miałby powstać przy ul. Gorliczyńskiej. W kategorii projekty lokalne również zgłoszony został tylko jeden projekt. Dotyczy on realizacji ogrodu kieszonkowego pn. „Zielony przystanek” przy ul. Szpitalnej. Projekt zakłada utworzenie enklawy zieleni wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Szpitalnej, wyposażonej w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, konstrukcje na pnącza oraz stojak na rowery.

Głosownie rozpocznie się 23 września i potrwa do 7 października. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 17 października.

 

EK