W hołdzie Ojcu Świętemu

„Bogurodzica”, „Miłosierni”, „W cieniu Twoich rąk” – to tylko kilka utworów, jakie można było usłyszeć podczas niedzielnego koncertu uwielbienia „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie”.

 

Najpiękniejsze strofy w hołdzie Janowi Pawłowi II wybrzmiały na placu przy kościele parafialnym pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu. Koncert poprzedziła Msza Święta, której przewodniczył ksiądz dr Jan Gołąb. Część oficjalną zainaugurował wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, głos zabrali również zaproszeni goście: minister Funduszy i Polityki Regionalnej – Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wojewoda podkarpacki – Jolanta Sawicka oraz marszałek Województwa Podkarpackiego – Anna Huk. Do uczestników koncertu okolicznościowy list skierował starosta przeworski Bogusław Urban. Część artystyczną otworzył wytęp zespołu wokalno-instrumentalnego „Bella Voce” ze Studziana pod kierownictwem Tadeusza Kałamarza. Następnie na scenie zaprezentował się Zespół Szafirowe Nutki z Rozborza i Mirocina, którego opiekunem muzycznym jest Anna Bieniasz-Markowicz. W koncercie pieśni dedykowanych Świętemu Janowi Pawłowi II wystąpił również Chór „Veritas” z Nowosielec pod dyrygenturą Tomasza Piątka. Przed zgromadzoną publicznością swoje wiersze i piosenki zaprezentowali również laureaci I Międzygminnego Konkursu „Miejcie odwagę żyć dla Miłości…”, który odbył się 12 maja w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu. Gościem specjalnym uroczystości był zespół wokalny „Singing Souls” z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie oraz instrumentaliści pod kierownictwem muzycznym Wojciecha Jakubca.

Na zakończenie została odśpiewana ulubiona pieśń Ojca Świętego „Barka”. Blisko czterogodzinny koncert był nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale przede wszystkim podziękowaniem za drogowskazy jak żyć. Była to też kontynuacja nauki, którą pozostawił po sobie Jan Paweł II. Wyrazy uznania artystom złożyli: wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu ksiądz dr Jan Gołąb, dyrektor Centrum Kultury w Zarzeczu Barbara Szczygieł oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Justyna Solarz.

Organizatorami   Koncertu byli: Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu, Gmina Przeworsk, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku. Koncert został zorganizowany w partnerstwie z Gminą Zarzecze i Centrum Kultury w Zarzeczu.

 

DP/GOK Przeworsk