W Gminie Zarzecze wspierają rodziny, jest kolejny żłobek

W sobotę, 26 czerwca w Rożniatowie otwarto nowy żłobek. Placówka dla najmłodszych dzieci jest filią Publicznego Żłobka w Zarzeczu. Łączna wartość tej inwestycji opiewa na kwotę ponad 700 tysięcy złotych. – To pomoc szczególnie dla rodziców pracujących, samotnie wychowujących dzieci, wielodzietnych oraz z dziećmi niepełnosprawnymi – mówi Tomasz Bury, wójt Zarzecza.

 

Filia żłobka w Rożniatowie mieści się na parterze Szkoły Filialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W żłobku opieką zostanie objętych 16 dzieci. Będą 2 grupy w wieku od 1 roku do 3 lat. Inwestycja obejmowała między innymi przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku szkolnego, budowę placu zabaw, budowę parkingu, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek itp.

W uroczystym otwarciu żłobka wraz gospodarzem Gminy Zarzecze Tomaszem Burym uczestniczyli minister Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt, marszałek Sejmiku Województwa Podkarpackiego Anna Huk oraz starosta Powiatu Przeworskiego Bogusław Urban. – Będziemy mogli pracować, a dziecko będzie miało fachową opiekę. To ułatwia nam życie. Bardzo się cieszymy i dziękujemy – mówili zgromadzeni na uroczystości rodzice.

W nowocześnie zaaranżowanej przestrzeni najmłodsi znajdą komfortowe miejsce do rozwoju i zabawy. W żłobku mają do dyspozycji dużą salę zabaw i pokój wypoczynku, jest tu również szatnia oraz łazienka dostosowana dla małych dzieci a także zadaszony taras przystosowany do zajęć od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Żłobek wyposażony jest także w monitoring, który znajduje się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Placówka rozpocznie działalność 1 lipca.

 

Tomasz Bury (Wójt Gminy Zarzecze): Cieszę się, że udało się zrealizować kolejną inwestycję na terenie naszej gminy, kolejną skierowaną do najmłodszych mieszkańców. Utworzenie żłobka możliwe było dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych w ramach rządowego programu „Maluch” + w wysokości 48.000 zł. Wkład własny gminy wyniósł 200 tys. zł, a łączna wartość tego projektu to blisko 700 tys. zł. Dziękuję za pomoc w pozyskaniu środków minister Annie Schmidt, marszałek Annie Huk oraz staroście Bogusławowi Urbanowi. Żłobek gwarantuje dziesięciogodzinną opiekę. Dzieci będą miały do dyspozycji pomoce dydaktyczne, zabawki i nowoczesny sprzęt oraz plac zabaw.