Uzyskali certyfikaty językowe

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku jako szkoły partnerskiej projektu RFN: „Szkoły: Partnerzy Przyszłości” mają możliwość zdawania egzaminu z języka niemieckiego i uzyskania certyfikatu honorowanego na całym świecie.

 

W tym roku szkolnym aż 14 uczniów przystąpiło do egzaminu na poziomie zaawansowania A1 i wszyscy uzyskali wynik pozytywny, a byli to: Natalia Balawejder, Anna Diduch, Ewelina Duliban, Marlena Dyrkacz, Maja Hawer, Martyna Kontek, Patrycja Kwiatkowska, Magdalena Nadbrzeżny, Emila Panek, Maria Powroźnik, Jan Półtorak, Olga Przeszłowska, Paweł Strączek, Joanna Wiśniowska.

Uczniowie musieli zmierzyć się z czterema częściami testu sprawdzającego umiejętności językowe w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Uczniowie podeszli do egzaminu w Studium Języków Obcych w Rzeszowie – licencjonowanym centrum egzaminacyjnym. Dzięki inicjatywie PASCH, uczniowie mieli okazję zdawać egzaminu za niepełną odpłatnością (50%). Uzyskane certyfikaty i nabyte umiejętności językowe na pewno przydadzą się w dalszym życiu.

 

DP/SP 1