Urząd Miasta zachęca do korzystania z recyklomatu

Przy ulicy Pruchnickiej stanął pierwszy w Jarosławiu recyklomat. To urządzenie służące do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Mieszkańcy mogą do niego wrzucać plastikowe butelki po napojach oraz aluminiowe puszki.

 

Recyklomaty to automaty, które wspierają selektywną zbiórkę odpadów. Odbierają puste opakowania, które trafiają do zakładów recyklingowych i w procesie recyklingu są przetwarzane na nowy surowiec lub produkty.

Pierwszy tego typu automat stanął w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej, między boiskiem Szkoły Podstawowej nr 5 a parkingiem pobliskiej galerii handlowej.

– Zachęcamy do korzystania z urządzenia. Wrzucone do niego puszki i butelki poddane będą recyklingowi. Urządzenie jest proste w obsłudze, przed wrzuceniem opakowania należy tylko zeskanować kod kreskowy znajdujący się na nim – informuje Urząd Miasta Jarosławia.

Recyklomat został zakupiony w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi”, wspartego przez Norwegię z Funduszy Norweskich, program Rozwój Lokalny.

Opr. EK