Uroczyste spotkanie pracowników oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w restauracji ,,Klasyczna” odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Komisji Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu.

 

Życzenia dla nauczycieli złożyła przewodnicząca ZKM NSZZ Solidarność, Jadwiga Piątek. Podziękowała za trud, poświęcenie i profesjonalizm, tym którzy wykonują tą trudną ale i piękną misję. Spotkanie było też okazją do wręczenia medalu Komisji Edukacji Narodowej dla Bożeny Pałasz-Matuły, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Zapałowie, przewodniczącej Szkolnego Koła NSZZ ,,Solidarność” w tej Szkole. Medal otrzymała za wybitne zasługi na polu dydaktycznym i wychowawczym.

Red.