Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Pruchniku

5 kwietnia w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Pruchniku poświęcona podsumowaniu mijającej kadencji samorządu gminy Pruchnik. Sesja poprzedzona była Mszą św. dziękczynną w kościele parafialnym w Pruchniku.

 

Przedmiotem obrad sesji było nie tylko podsumowanie kończącej się VIII kadencji samorządu, ale przede wszystkim podsumowanie 30-letniej pracy i działalności Wacława Szkoły, najpierw na stanowisku wójta gminy Pruchnik, a od 2011 r. – burmistrza Pruchnika.

Na wstępie radny Wiesław Jamrozik, przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku dokonał podsumowania pracy Rady Miejskiej VIII kadencji, przedstawiając poszczególnych radnych, komisje, ilość posiedzeń, podjętych uchwał oraz problemy z jakimi borykał się samorząd.

Następnie głos zabrał W. Szkoła, który przypomniał najważniejsze osiągnięcia i zrealizowane zadania VIII kadencji, a także krótko podsumował, jak na przestrzeni lat zmieniała się gmina, pod jego kierownictwem. Burmistrz na zakończenie swojego wystąpienia wraz z przewodniczącym Rady wręczyli okolicznościowe podziękowania wszystkim radnym oraz sołtysom za współpracę w trakcie kadencji. Następnie głos zabrał Robert Grządziel, sekretarz gminy, który podsumował 30 letnią pracę Burmistrza, dziękując mu za współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju gminy. Na zakończenie wyświetlony został film, obrazujący jak zmieniła się gmina w ciągu ostatnich 30 lat.

Podziękowania na ręce W. Szkoły w imieniu Rady Miejskiej złożyli: W. Jamrozik

wspólnie z wiceprzewodniczącym Markiem Madejowskim. Za wiele lat ciężkiej pracy na rzecz lokalnej społeczności dziękowali również przedstawiciele władz, duchowieństwa, służb mundurowych, jednostek organizacyjnych, sołtysi oraz społeczności szkolne.

Opr. EK