Upamiętnili zamordowanych w katyńskich lasach

Przed budynkiem Szkoły Filialnej w Kidałowicach, ustawiono tablicę upamiętniającą czterech mieszkańców wsi, zamordowanych w lasach katyńskich w1940 r. Odsłonięcie i umieszczenie tabliczek z notą biograficzną o bohaterach na posadzonych obok dębach pamięci odbędzie się, gdy warunki związane z pandemią pozwolą na odpowiednią organizację uroczystości.

 

Upamiętnienie miejscowych bohaterów zrealizowano z inicjatywy lokalnego samorządu przy wsparciu z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Samą tablicę ufundowało Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie.

Miejsce pamięci poświęcone jest czterem mieszkańcom Kidałowic zamordowanych na wschodzie w 1940 r. Miejsce spoczynku dwóch do dzisiaj jest nieznane – przypomina Andrzej Zgryźniak, mieszkaniec Kidałowic i przewodniczący Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Jarosławiu.

Dęby pamięci będą przypominać:

– kpt. Adama Wojdyłło urodzonego w 1892 r. Spoczywającego na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie.

– por. Andrzeja Gila urodzonego w 1910 r. Spoczywającego w nieznanym miejscu ziemi katyńskiej.

– asp. Policji Państwowej Jana Kureckiego urodzonego w 1900 r. Spoczywającego na Polskim Cmentarzu Wojennym w Twerze.

– Franciszka Gwoździa urodzonego w 1883 r. Miejsce spoczynku nieznane. Ostatni ślad jest z osadzenia w nowogródzkim więzieniu.

opr. erka