Upamiętnili rocznicę wybuchu wojny

81 lat temu, agresją Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. We wtorek, 1 września, uczczono pamięć o tamtych wydarzeniach.

 

Atak niemieckiego pancernika „Schlezwig-Holstein” na polską placówkę Westerplatte nastąpił o godzinie 4.45. I o tej właśnie porze, minutą ciszy oddającą hołd poległym, rozpoczęły się uroczystości przy Pomniku Walk i Męczeństwa przy ul. Słowackiego. Następnie odbyło się podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu. Nie zabrakło apelu pamięci oraz salwy honorowej. Kilka słów do zebranych skierował też burmistrz Waldemar Paluch. Delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów, a punktem kulminacyjnym było odprowadzenie sztandaru 14 dywizjonu artylerii samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza. Obchodów ani na chwilę nie przerwała burza przechodząca akurat nad miastem, a towarzyszące jej błyskawice i grzmoty jedynie podkreśliły tragizm wspominanych wydarzeń.

Obchodom w Jarosławiu towarzyszyła burza i intensywne opady deszczu.

Organizatorami uroczystości był Burmistrz Miasta Jarosławia we współpracy z Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

W Przeworsku złożono kwiaty na mogiłach poległych w czasie wojny./fot. UM Przeworsk

W Przeworsku ze względów intensywnych opadów uroczystości odbyły się bez udziału kombatantów. Hołd poległym i pomordowanym podczas II wojny światowej oddali przedstawiciele samorządu wraz z harcerzami z Kresów i hm Agnieszką Bernacką. Na grobach ofiar II wojny światowej (mogile Żołnierza z 1939 roku, grobach Nieznanych Żołnierzy, mogiłach Żołnierzy Kampanii Wrześniowej) zostały złożone okolicznościowe wiązanki i zapalono znicze.

DP