ULGI dla przedsiębiorców w Gminie Jarosław. POMOC w czasie epidemii.

Gmina Jarosław w ramach pakietu pomocowego dla przedsiębiorców wprowadziła zwolnienia od podatku od nieruchomości dla firm, które mają problemy finansowe w związku z epidemią koronawirusa.

Pomimo widocznego zmniejszenia wpływów budżetowych, mając na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców z terenu Gminy Jarosław, w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na wniosek Wójt Gminy Elżbiety Grunt Radni Gminy Jarosław, zwolnili przedsiębiorców z podatku od nieruchomości i wydłużyli terminy płatności rat podatku od nieruchomości. Decyzję w tej sprawie podjęli radni na sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2020 roku.

 

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, którzy w związku z ogłoszonym stanem epidemii musieli zaprzestać prowadzenia swojej działalności i przedsiębiorców którzy ponieśli straty w obrotach gospodarczych. Przedsiębiorcy uzyskali zwolnienie za miesiące kwiecień, maj i czerwiec, a przedsiębiorcy którzy ponieśli mniejsze straty w obrotach gospodarczych za miesiące maj i czerwiec mogą uzyskać odroczenie terminu płatności rat podatku do końca lipca 2020 roku.

 

Aby nie płacić podatków od nieruchomości lub odroczyć termin płatności rat podatku, przedsiębiorca powinien złożyć informację o zamiarze skorzystania ze zwolnienia wraz z załącznikami. To kilka stron prostych dokumentów do wypełnienia, które składa się zgodnie ze wzorem określonym w podjętych uchwałach. Przedsiębiorcy muszą pamiętać że stan faktyczny danych przedstawionych w informacji i dokumentach, będzie potwierdzana w ramach kontroli podatkowych.

 

Wójt Gminy oraz Radni Gminy rozumieją, w jak trudnej sytuacji znaleźli się przedsiębiorcy, stąd wyciągnięta w ich kierunku pomocna dłoń, by po trudnym okresie mogli wrócić do pełnej sprawności gospodarczej, nie rezygnując z działań, bądź nie redukować liczby zatrudnionych osób. Przy podejmowaniu tych decyzji celem nadrzędnym, jaki przyświecał władzom gminy była troska o dobro mieszkańców Gminy Jarosław, w osobach przedsiębiorców.

TP