Uczniowie ZSI oddali krew

W piątek,18 czerwca grupa 35 honorowych dawców krwi z Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu stawiła się w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Przemyślu aby oddać krew.

 

– Krew to lek, którego nie da się wyprodukować w fabryce i dlatego honorowe krwiodawstwo, to dowód prawdziwej troski o drugiego człowieka – mówią przedstawiciele jarosławskiej szkoły. Oprócz uczniów, przykładnym honorowym dawcą krwi została także Sabina Biały, nauczycielka matematyki w ZSI. Klub HDK w ZSI w Jarosławiu został założony w 2020 r.