Ucz się w „budowlance”!

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zaprasza ósmoklasistów do podjęcia nauki

 

Jarosławska „Budowlanka” jest najstarszą budowlaną szkołą w Polsce. Dopasowuje się do wymogów rynku pracy, proponując uczniom zdobycie atrakcyjnych i dobrze płatnych zawodów. W nadchodzącym roku szkolnym oferuje absolwentom szkół podstawowych naukę we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych – liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia.

IV Liceum Ogólnokształcące

Uczniowie LO uczą się w oddziałach przygotowania wojskowego OPW według systemowego programu realizowanego przy udziale Ministerstwa Obrony Narodowej oraz 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu. Zajęcia prowadzone są w formie teoretycznej w szkole i praktycznej w patronackiej jednostce wojskowej. Swoje umiejętności młodzież ma okazję pogłębiać podczas obozów szkoleniowych organizowanych m.in. na terenach obiektów wojskowych. Każdy uczeń LO otrzymuje umundurowanie według jednolitego wzoru.

Technikum Nr 4

Zainteresowani nauką w technikum mają okazję wyboru kształcenia w jednym z pięciu proponowanych przez nas oddziałóww zawodach, które od lat cieszą się popularnością. Są to: technik aranżacji wnętrz, technik budownictwa, technik gazownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Warto również zaznaczyć, że zawody proponowane w technikum budowlanym są atrakcyjne nie tylko dla chłopców, ale także i dla dziewcząt, gdyż sporo prac ma charakter dokumentacyjny, dlatego absolwenci znajdują także pracę biurową.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

W związku z tym, że pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, ludzi z tzw. fachem w ręku, szkoła wychodzi naprzeciw i tym oczekiwaniom proponując młodym ludziom naukę w szkole branżowej. Również tutaj, oprócz podstawowych kwalifikacji, adepci poszczególnych zawodów mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień: w zawodzie elektryk – uprawnienia eksploatacyjne SEP, w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych – uprawnienia spawacza, w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – posadzki żywicznea w zawodzie murarz – tynkarz – uprawnienia tynkarza maszynowego i operatora koparki.

Kształcąc młodzież, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcącychna co dzień współpracuje z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu, gdzie uczniowie technikum i szkoły branżowej realizują większość zajęć praktycznych.

– Zdaje sobie sprawę z tego, że aby wyposażyć młodych ludzi w umiejętności umożliwiające natychmiastowe podjęcie pracy w zawodzie, potrzeba wsparcia profesjonalistów. Dlatego też, stawiając na wysoką jakość kształcenia, podejmujemy współpracę z cenionymi w branży   fachowcami i firmami. Obecnie są to m. in. Castorama, GAZsystem, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych, Pracownia CAD Decor. Dzięki takim przedsięwzięciom kształcenie zawodowe nie ogranicza się tylko do zajęć praktycznych na terenie placówki, a pozwala nabyć doświadczenie w otoczeniu wykwalifikowanych fachowców – mówi Dorota Kaleta, dyrektor ZSBiO.

Oprócz tradycyjnego kształcenia szkoła zapewnia   młodzieży możliwość rozwijania swoich zainteresowań. W ZSBiO odbywa się szereg ciekawych przedsięwzięć takich jak konkursy szkolne i międzyszkolne objęte patronatem Starosty Jarosławskiego i Burmistrza Miasta, akcje charytatywne, zawody sportowe. Szkoła może pochwalić się dobrymi wynikami egzaminów zawodowych i maturalnych, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna i dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe zapewniają atrakcyjność nauczania.

Drodzy Ósmoklasiści – dobry zawód otwiera wiele drzwi! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoły. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!