Trwają konsultacje społeczne

Jarosławianie mogą się wypowiedzieć na temat granic i statutów dzielnic Miasta Jarosławia. Konsultacje społeczne będą prowadzone do końca miesiąca.

 

Do końca kwietnia mieszkańcy Jarosławia mogą wyrazić swoją opinię w sprawie zmian dotyczących granic i statutów dzielnic Miasta Jarosławia, określonych w przedstawionych projektach uchwał.

– Niniejsze projekty regulują przebieg granic jednostek pomocniczych miasta Jarosławia, jakimi są dzielnice. Mają na celu dostosowanie granic do ich stanu faktycznego z uwzględnieniem nowo powstałych ulic w mieście – informuje Urząd Miasta Jarosławia.

Konsultacje rozpoczęły się 1 kwietnia. Do udziału w nich uprawnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy Jarosławia. Konsultacje prowadzone są w formie papierowej i elektronicznej. Formularz konsultacyjny w wersji elektronicznej, do konsultacji przez Internet, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia (www.bip.jaroslaw.um.gov.pl).

Formularz w wersji papierowej można pobrać w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, pokój nr 2) albo wydrukować z pliku zamieszczonego na stronie Urzędu Miasta Jarosławia.

Wypełniony formularz konsultacyjny w wersji papierowej należy złożyć do urny w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, pokój nr 2) albo przesłać pocztą tradycyjną (na adres: Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1) lub elektroniczną (skan wypełnionego formularza przesłać na adres: kancelaria@um.jaroslaw.pl).

Wyniki konsultacji mają zostać podane do publicznej wiadomości do końca maja.

 

Opr. EK