Trwa remont Kazimierzowskiej

PRZEWORSK: Miesiąc temu rozpoczęły się prace inwestycyjne na ul. Kazimierzowskiej, będące kontynuacją zmian w infrastrukturze drogowej przeworskiego rynku i okolicznych uliczek.

 

Realizowane zadanie zakłada przebudowę dwóch odcinków ul. Kazimierzowskiej. Pierwszego od ul. Piłsudskiego do ul. Grunwaldzkiej oraz drugiego – pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Lwowską. Po remoncie ul. Kazimierzowska będzie nadal drogą jednokierunkową z chodnikami na całej długości. Przebudowana zostanie również kanalizacja deszczowa, skrzyżowania z ul. Lwowską i ul. Krótką oraz 3 zjazdy. Pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome (dwa przejścia dla pieszych). Prace mają zakończyć się w czerwcu br.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 296 tys. zł, przy całkowitym koszcie wynoszącym blisko 592,5 tys. zł.

DP