Trudności z dojazdem

PRZEWORSK:: Jeden z mieszkańców miasta zwraca uwagę na brak komunikacji publicznej pomiędzy centrum miasta a dzielnicą, w której mieszka. Chodzi o osiedle domków jednorodzinnych za przeworskim dworcem kolejowym.

 

Mężczyzna stara się o uruchomienie komunikacji autobusowej przez swoje osiedle.

Okolicę zamieszkuje wiele osób starszych, które napotykają trudności z załatwieniem spraw urzędowych w centrum miasta, wizytami u lekarzy czy też zakupami – argumentuje mieszkaniec.

Nasz Czytelnik walcząc o dostęp do komunikacji publicznej proponuje nawet korektę trasy autobusu kursującego do Gorzyc, tak by zamiast przez ul. 1000-lecia, jeździł on przez ulice Krasickiego, Lubomirskich i obok Dworca PKP. Pismo z takim wnioskiem przesłał nawet do Burmistrza Miasta Przeworska.

Odnosząc się do propozycji naszego mieszkańca z ul. Andersa dotyczącej skierowania linii autobusowej obsługującej m.Jagiełłę i m.Gorzyce dla potrzeb obsługi mieszkańców tzw. osiedla „Za Stacją” w Przeworsku, informuję, że PKS Jarosław S.A.   obsługujący wskazane linie nie prowadzi komunikacji przez ul. Lubomirską, na której jest zlokalizowany w rejonie dworca PKP najbliższy przystanek dla wskazanego osiedla – poinformował zastępca burmistrza, Wojciech Superson.

Ze względu na brak gminnych przewozów pasażerskich, samorząd miasta ma ograniczone możliwości wpływu na przewoźników realizujących przewozy zbiorowe na terenie powiatu. Działania ograniczają się do użyczenia przystanków będących w zarządzie gminy.

W myśl obowiązujących przepisów organizatorem publicznego transportu zbiorowego wskazanych linii komunikacyjnych jest Starostwo Powiatowe – mówi W. Superson.

Wiceburmistrz przypomniał też, że kilkanaście lat temu podejmowano starania zmierzające do utworzenia miejskiej komunikacji zbiorowej, ale w wyniku braku zainteresowania zakończyły się likwidacją linii autobusowych obsługiwanych przez Przeworską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. Wówczas obsługa autobusów była całkowicie niedochodowa, a koszty ponoszonych strat pokrywał wypracowany zysk spółki. Z tych samych powodów upadł też pomysł utworzenia linii w rejonie szpitala, centrum miasta i ul. Wiejskiej i Czarnieckiego.

 

DP