Tradycje wiecznie żywe

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia odbył się II Przegląd Folklorystyczny „Cecyliada” będący zakończeniem realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku projektu pn. „Cztery pory roku – tradycja, obrzędy i obyczaje wpisane w kulturę regionu przeworskiego”.

 

Przegląd miał miejsce 18 grudnia w Wiejskim Domu Kultury w Grzęsce. Otworzył go Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec. Następnie głos zabrała marszałek Województwa Podkarpackiego Anna Huk. W imieniu starosty przeworskiego wystąpił członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Wiesław Bukowski.

Tradycje i obrzędy charakterystyczne dla regionu przeworskiego zostały przedstawione

w układzie odpowiadającym porom roku. W trakcie widowiska pt. „Cztery pory roku

w obrzędowości i tradycji wiejskiej” przypomniane zostały najpiękniejsze zwyczaje związane z cyklami przyrody, które zachowały się w pamięci najstarszych mieszkańców Gminy Przeworsk.

 

Cztery pory roku

Pierwsza część Przeglądu rozpoczęła się prezentacją przeworskiego stroju ludowego, tańca oraz śpiewu. Jako pierwszy wystąpił Zespół Śpiewaczy „Studzienczanki” ze Studziana, który ożywił zwyczaj śpiewania Litanii loretańskiej oraz pieśni maryjnych. Występ zwrócił uwagę na kult Maryjny w naszym kraju, przypomniał o pięknie kwiecistych łąk i wyjątkowości miesiąca maja, a także o przydrożnych kapliczkach, figurach i krzyżach będących nieodłącznym elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat.

Następnie scena zamieniła się w pełne letniego słońca pole. Tym razem przedstawiciele Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie” z Grzęski zainscenizowali nieistniejący już zwyczaj sianokosów. Aktorzy odgrywali swoje role mówiąc regionalną gwarą i odtwarzając poszczególne etapy pracy podczas sianokosów. Występ zawierał elementy humorystyczne, ale też doskonale pokazywał jak trudna była praca w polu bez użycia znanych nam obecnie maszyn. Następnie Zespół Tańca Ludowego w Urzejowicach pod opieką instruktor Bożeny Siwieckiej zaprezentował regionalne tańce ludowe.

Kolejnym aktem widowiska był patriotyczny występ w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Cantus” z Gorliczyny. Zaprezentowane pieśni były hołdem dla poległych, ale także nawiązywały do tradycji przodków. W muzycznej formie wybrzmiały wzniosłe, ale także dramatyczne momenty historii naszego kraju.

Wreszcie Zespół Śpiewaczy „Ujeźniacy” z Ujeznej zaprezentował odchodzące już nieco w zapomnienie widowisko kolędnicze nazywane „Rajem” lub „Kolędą z Herodem”, obrazujące historię biblijnej rzezi niewiniątek i króla Heroda.

 

W klimacie Świąt

Po przerwie, drugą część Przeglądu rozpoczął występ Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk

z siedzibą w Świętoniowej na czele z kapelmistrzem Tomaszem Piątkiem. Muzycy wykonali polskie kolędy w instrumentalnym wydaniu. Następnie zaprezentował się Chór „Veritas” z Nowosielec, który pod batutą Tomasza Piątka wyśpiewał świąteczny repertuar. Wrażeń muzycznych dostarczył publiczności także Zespół Wokalno-Muzyczny „Bella Voce” prowadzony przez Tadeusza Kałamarza. Przegląd zakończył się występem Zespołu Mażoretek z Grzęski pod opieką Dagmary Wytrykus.

Przegląd był wyjątkową okazją do promowania artystów ludowych oraz kultywowania obyczajów panujących wśród lokalnej społeczności. Wszyscy wykonawcy oraz osoby uczestniczące w projekcie odebrały specjalne podziękowania i dyplomy z rąk marszałek Województwa Podkarpackiego Anny Huk, wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk Marty Orzechowskiej-Haftek oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Justyny Solarz. Ponadto Chór „Veritas” z Nowosielec został nagrodzony statuetką za sukcesy, które odniósł w 2021 roku zarówno na scenie regionalnej, jak i międzynarodowej.

 

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 21.200 zł.

Głównym celem projektu było wspieranie działań związanych z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie przeworskich tradycji ludowych. Projekt w swoich założeniach miał również rozbudzenie zainteresowania rodzimą tradycją wśród dzieci i młodzieży oraz poznawanie przez uczestników zadania własnej kultury poprzez sztukę.

 

DP/fot. GOK Przeworsk