Termomodernizacja szkoły

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Aleksandra Fredry w Surochowie został oddany do użytku po gruntownej modernizacji obejmującej m.in. termomodernizację i remont pokrycia dachu. Inwestycja kosztowała prawie 1,2 mln zł w tym pół miliona pochodziło z z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania Covid-19.

 

W oficjalnym przekazaniu odnowionego budynku, które odbyło się w poniedziałek, 10 stycznia wzięli udział przedstawiciele społeczności szkolnej z dyrektor Bernadetą Makara oraz lokalni samorządowcy z Elżbietą Grunt, wójtem gminy Jarosław i Antonim Gowoździem, przewodniczącym Rady Gminy w towarzystwie radnych i sołtysów. Przybyła też Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej reprezentująca w Sejmie nasz region.

Oficjalna część rozpoczęła się od przecięcia wstęgi. Następnie w sali gimnastycznej dzieci i młodzież zaprezentowały swoje umiejętności w okolicznościowym przedstawieniu. E. Grunt dziękując za zaangażowanie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, iż budynek szkoły w Surochowie wygląda po remoncie efektownie, zwróciła też uwagę na pomoc A. Schmidt w uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania Covid-19.

W budynku szkoły wykonano hydroizolację ścian piwnicznych i parteru wraz z osuszeniem ścian i odwonieniem terenu wokół budynku. Docieplono ściany zewnętrzne i wykonano elewację. Ocieplono także stropodach i wyremontowano schody zewnętrzne przed wejściem głównym, a betonowe schody przy elewacji bocznej od strony południowej zastąpiono wejściem o konstrukcji stalowej. W ramach modernizacji wymieniono obróbki blacharskie, orynnowanie i zewnętrzne parapety. Przebudowano system kominowy i wentylacyjny oraz wymieniono instalację odgromową. Wykonano konserwację stalowych schodów ewakuacyjnych oraz wyremontowano cześć dachu pokrytą papą termozgrzewalną.

erka/ Fot.fbannaschmidt.info