Szpital otrzymał urządzenie do dezynfekcji

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu otrzymało urządzenie do dekontaminacji powierza, zakupione przez Łukasza Płocicę, prezesa firmy Okna i Drzwi z PCV i Alu w Bystrowicach. W przekazaniu nowoczesnego sprzętu oprócz p.o. dyrektora COM Moniki Pachacz-Świderskiej i pracowników szpitala, wzięli udział także poseł Tadeusz Chrzan i starosta jarosławski Stanisław Kłopot.

 

Plasmair, bo taką nazwę nosi mobilne urządzenie do dekontaminacji powietrza, wyposażony został w technologię HEPA-MD. Gwarantuje on bardzo wysoką skuteczność (99,9%) niszczenia mikroorganizmów przy jednokrotnej wymianie powietrza oraz eliminuje ryzyko związane z namnażaniem się drobnoustrojów wewnątrz sprzętu. Jego dodatkowymi atutami są: zmniejszenie stężenia lotnych związków organicznych w powietrzu, brak konieczności stosowania szkodliwych chemikaliów, możliwość stosowania 24 h na dobę oraz eliminacja „martwych stref”. Ponadto w czasie pracy urządzenia nie występuje konieczność stosowania środków ochrony osobistej.

Plasmair trafi do Pracowni Endoskopowej jarosławskiego szpitala.

Opr. EK, fot. Starostwo