Szkoły podsumowują rok

W ubiegłym numerze prezentowaliśmy sukcesy uczniów Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. W tym, zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.

 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie ZSTiO otrzymali łącznie 15 indeksów uprawniających do przyjęcia na I rok studiów na uczelniach technicznych (z pominięciem warunków rekrutacji). Indeksy zwalniały także ich posiadaczy z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Indeksy otrzymali m.in. finaliści 46. Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji i Wynalazczości. W części teoretycznej najlepsi okazali się: Gabriel Maj oraz Arkadiusz Skowron. W części praktycznej byli to: Jakub Blok, Tomasz Rydzik, Adrian Grenda, Gabriel Maj, Mateusz Skupień, Szymon Turko, Rajmund Dejnaka, Maciej Wyczawski, Adrian Przybylski, Piotr Kowalczyk, Hubert Misiąg oraz Krzysztof Zięba. Dużym sukcesem może pochwalić się także Michał Knap, finalista 43. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Warto podkreślić że indeksy na uczelnie wyższe zdobywają także uczniowie klas pierwszych. Najlepszym tego przykładem jest Mikołaj Sitko, finalista V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej. Mikołaj zdobył indeks uprawniający do podjęcia nauki na I roku studiów na uczelni wyższej na kierunku humanistycznym.

Potwierdzeniem wysokiej jakości pracy uczniów oraz pedagogów jest przyznanie, wchodzącego w skład zespołu szkół technikum, tytułu honorowego „Złota szkoła 2020”. Placówka została wymieniona także w rankingu „Perspektyw” jako jedna spośród szkół olimpijskich.

Opr. EK, fot. org.