Święta inne niż zwykle

Święta Wielkanocne znowu będą inne. Pominięty zostanie obrzęd obmycia nóg, a procesje rezurekcyjne będą skromniejsze. Co jeszcze się zmieni?

 

W ubiegłym tygodniu abp Adam Szal, metropolita przemyski przedstawił wytyczne na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne, z których wynika, że wszystkie szczególne wyrazy pobożności i formy kultu liturgicznego praktykowane w czasie świąt paschalnych (tj. procesje, kaplica adoracji – ciemnica, Grób Pański czy błogosławieństwo pokarmów), powinny być celebrowane z odpowiednią starannością, przy zachowaniu środków ostrożności i przepisów sanitarnych (obowiązek zakrywania nosa i ust, wewnątrz kościołów i kaplic max. 1 osoba na 20 m2 przy zachowaniu odległości min. 1,5 m).

Z wytycznych wynika również, że procesje Wielkiego Tygodnia mogą się odbywać. Muszą one jednak mieć skromniejszą formę np. z udziałem celebransa i asysty, tak aby wierni mogli pozostać na swoich miejscach.

Biskup przypomniał także jak wielką wagę w okresie ograniczeń ma duchowa łączność z celebracjami transmitowanymi za pośrednictwem środków społecznego przekazu, która, chociaż nie jest uczestnictwem w pełnym tego słowa znaczeniu, posiada wielką wartość.

– Zachęca się osoby łączące się w ten sposób z celebracjami, aby w swoich domach zachować uroczysty charakter tego wydarzenia – mówi abp A. Szal.

 

Wielki Czwartek

Obrzęd obmycia nóg, który zawsze jest opcjonalny, powinien zostać w tym roku pominięty.

 

Wielki Piątek

Podczas Adoracji Krzyża, tylko przewodniczący liturgii może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami. Jeśli celebracja jest transmitowana, to z myślą o osobach łączących się z domów, celebrans na zakończenie adoracji powinien podnieść Krzyż i trzymać go tak, aby wierni mogli duchowo oddać Mu cześć.

 

Wielka Sobota

Tradycyjne błogosławieństwo pokarmów może się odbywać z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

Wigilia Paschalna

Liturgia może zacząć się na zewnątrz lub wewnątrz kościoła, z udziałem celebransa i asysty. Wierni pozostają na wcześniej zajętych miejscach. Poświęcenie wody i pokropienie można pominąć, jeśli jest to konieczne lub wskazane dla bezpieczeństwa sanitarnego.

 

Niedziela Zmartwychwstania

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, przed pierwszą Mszą świętą poranną może odbyć się skromna procesja rezurekcyjna, z zachowaniem przepisów Mszału i pod warunkiem przestrzegania przepisów i ograniczeń dotyczących liczby i dystansu wiernych.

Opr. EK