Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Cztery uczennice Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu w roku szkolnym 2020/2021 otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce otrzymała: Wiktoria Florek (3b), Marcela Żołyniak (2c), Dominika Drak (4g) oraz Marcelina Ślimak (2e).

Stypendia wręczyła Renata Tomaka-Pasternak, dyrektor szkoły życząc uczennicom dalszych sukcesów edukacyjnych.

Opr. EK, fot. org.