Stypendia dla przyszłych lekarzy

Rada Powiatu Przeworskiego na ostatniej sesji, która odbyła się 7 maja, podjęła uchwałę dotyczącą stypendiów dla studentów medycyny, którzy w zamian zobowiązaliby się do pracy w przeworskim szpitalu.

 

SP ZOZ w Przeworsku, podobnie jak wiele innych placówek w kraju, boryka się z problemem niewystarczającej ilości lekarzy specjalistów pracujących na oddziałach. By temu zaradzić, zdecydowano się na ustanowienie stypendiów dla studentów medycyny, co pozwoliłoby związać ich zawodowo przynajmniej na kilka lat ze szpitalem w Przeworsku. Zgodnie z założeniami programu, studenci IV roku medycyny będą mogli otrzymać stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie aż do zakończenia studiów, a więc przez maksymalnie 6 semestrów. W zależności od długości okresu pobierania stypendium w czasie studiów młodzi lekarze będą zobowiązani do podjęcia pracy w przeworskim szpitalu na okres 2, 3 lub 4 lat.

Radni podjęli uchwałę jednogłośnie. Na razie nie są jeszcze znane bliższe szczegóły takie jak m.in. to kiedy program stypendialny wystartuje ani ile środków zostanie na niego przeznaczone. To jednak pierwszy i ważny krok ku temu, by poprawić sytuację kadrową przeworskiego szpitala.

DP