Stypendia dla przyszłych lekarzy

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłosił drugi nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla studentów medycyny, którzy pierwsze lata pracy w zawodzie lekarza zwiążą z przeworskim szpitalem. Program jest odpowiedzią na problemy kadrowe, z którymi boryka się krajowy system ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej.

 

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłosił drugi nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Do czasu zakończenia nauki zakwalifikowani do programu stypendialnego studenci IV, V i VI roku medycyny będą pobierać stypendium w kwocie 2 tys. zł. Po uzyskaniu prawa do zawodu młodzi lekarze rozpoczną staż w przeworskim szpitalu, w ramach wybranej wcześniej specjalizacji zawodowej: internistycznej, kardiologicznej, chirurgicznej lub geriatrycznej.

Ubiegłoroczna pierwsza edycja programu zakończyła się z sukcesem. Podpisane zostały dwie umowy stypendialne ze studentami, którzy po ukończeniu edukacji podejmą pracę w przeworskim szpitalu.

Program przyniesie korzyści wielu stronom – studentom, szpitalowi, ale przede wszystkim pacjentom. W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług ciągle inwestujemy w sprzęt medyczny, infrastrukturę, a także w młodych ludzi, aby poszerzali wiedzę i zdobywali doświadczenie medyczne. Zależy nam, aby zapewnić przyszłym lekarzom dobry start zawodowy – mówi Bogusław Urban, starosta Powiatu Przeworskiego.

Wnioski kwalifikujące do udziału w programie należy składać do 10 marca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Przeworsku (osobiście, pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP). Program będzie kontynuowany także w drugiej połowie roku. Szczegółowy regulamin, treść uchwały oraz formularze dokumentów znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

 

DP