Studenci rozpoczęli rok akademicki

W piątek, 2 października w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021.

 

Zgromadzonych na uroczystości powitał prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, rektor PWSTE w Jarosławiu, który w swoim wystąpieniu opowiedział o najnowszych inwestycjach uczelni i jej planach na przyszłość. Następnie głos zabrał Jacek Smulski, przedstawiciel Rady Uczelni oraz Konrad Bajdak, przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Immatrykulacji studentów dokonali: rektor Krzysztof Rejman oraz Ryszard Pukała, prorektor ds. studenckich.

Rokrocznie w uroczystości brali udział przedstawiciele władz, lokalnych instytucji, a także przyjaciele uczelni, w tym roku ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem zarejestrowano ich krótkie przemówienia, które później zostały wyemitowane. Głos zabrali także studenci reprezentujący kierunki: pedagogika, administracja, finanse i rachunkowość, pielęgniarstwo oraz automatyka i elektronika praktyczna.

Uroczystość była także okazją do wręczenia wyróżnień nauczycielom akademickim uczelni: Prof. dr hab. inż. Stanisław Popek otrzymał wyróżnienie za uzyskanie belwederskiego tytułu profesora nauk społecznych, a dr Monika Krajewska otrzymała wyróżnienie za uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Na zakończenie odbył się występ Martyny Kowalik, uczestniczki programu The Voice of Poland.

 

EK