Studenci PANS nagrodzeni

27 marca podczas dnia otwartego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, burmistrz Waldemar Paluch wraz z JM Rektorem prof. ucz. dr. hab. Krzysztofem Rejmanem wręczyli nagrody studentom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

 

W ubiegłym roku Gmina Miejska Jarosław, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Jarosławia udzieliła PANS dotację celową w wysokości 15 000 zł na realizację zadania pn. Promowanie studentów osiągających najlepsze wyniki w działalności dydaktycznej. Dzięki temu 15. studentów ostatnich roczników kierunków: administracja I i II stopnia, finanse i rachunkowość I stopnia oraz zarządzanie I i II stopnia, którzy osiągnęli średnią arytmetyczną ocen o wysokości powyżej 4,63 z dotychczasowych zaliczonych semestrów, otrzymało wartościowe nagrody. Są one przykładem dobrej współpracy jarosławskiego samorządu z uczelnią.

– Nagrodzonym, Iwonie Nasiewicz, Izabeli Antonik, Magdalenie Cyrek, Krystianowi Olszańskiemu, Patrykowi Kapuście, Sebastianowi Gruntowi, Agnieszce Gardziel, Renacie Ingielewicz, Dorocie Wysockiej, Dianie Mazinowić, Magdalenie Skoczylas, Klaudii Kipczak, Kamilowi Biskupowi, Magdalenie Piechocie oraz Klaudii Stańko – gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! – informuje Urząd Miasta Jarosławia.

 

Opr. EK