„Strażacka Krwinka” po raz dziewiąty

Prawie 32 litry krwi zebrano w IX akcji pod hasłem „Strażacka Krwinka” zorganizowanej przez Klub HDK PCK przy OSP w Sieteszy. Honorowi dawcy przyjechali z okolicznych miejscowości.

 

– Mimo, że pogoda nie dopisała mogliśmy liczyć na dobre serce honorowych dawców. Pobrano 31 950 ml krwi. Zgłosiło się 94 osoby, jednak po wstępnych badaniach krew mogło oddać 71 osób, w tym 3 pierwszorazowych dawców – wylicza w imieniu organizatorów Patrycja Florek. – Na nasze zaproszenia odpowiedzieli i przybyli na akcję: OSP Gać, Klubowi HDK PCK „Serce Sercu” przy OSP w Gaci, OSP Husów, Klubowi HDK PCK „Krwinki Gabriela” przy OSP Husów, OSP Lipnik, OSP Pruchnik I, OSP Ostrów, OSP Pantalowice, OSP Urzejowice, OSP Bóbrka Kańczucka, OSP Kosina oraz osoby nie zrzeszone, w tym mieszkańcy Sieteszy i miejscowości sąsiednich. Byli nawet przedstawiciele z miejsc odległych od Sieteszy. W zorganizowanie akcji włączyły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Wsparł nas także Andrzeja Żygadło, burmistrz Kańczugi – dodaje.

Akcje poboru krwi organizowane przez lokalne kluby często przy wsparciu strażaków ochotników i wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie wspomagają banki krwi, których zapasy, szczególnie w okresie wakacji, nie zawsze są wystarczające.

erka/fot. org