Stawiają na inwestycje

21 grudnia odbyła się sesja Rady Powiatu Przeworskiego, podczas której m.in. podjęto uchwałę budżetową na rok 2022 oraz uchwałę w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego na lata 2022-2031”.

 

Starosta przeworski Bogusław Urban przedstawiając założenia planowanego budżetu wskazał, że jest to budżet proinwestycyjny, gdzie duże kwoty przeznaczone zostały na remonty dróg i chodników oraz rewitalizację kolejki wąskotorowej „Pogórzanin”. W budżecie zaplanowano również inwestycje w kulturę i obiekty użyteczności publicznej. W Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym przewidziano wprowadzenie monitoringu, odnowienie ścieżek i remont Oranżerii. Inwestycje przy SP ZOZ w Przeworsku mają być skupione głównie wokół realizacji farmy fotowoltaicznej, która ma obniżyć koszty eksploatacji energii elektrycznej. Powiat na to zadanie otrzymał dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych-Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie ponad 15 mln zł.

Na realizację zadań związanych z inwestycjami drogowymi zaplanowano ponad 21 mln zł. Główne zadania to budowa mostu na rzece Wisłok w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z drogami dojazdowymi (dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid), modernizacja kładki w Świętoniowej, przebudowa mostu w Pantalowicach oraz przebudowa drogi powiatowej Cieplice Górne-Cieplice Dolne.

Inwestycją o charakterze strategicznym jest „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”, współfinansowana ze środków UE w ramach RPO. Planowana jest dalsza modernizacja Lokomotywowni i Hali Napraw Wagonów Przeworsk oraz prace remontowe dworców przy stacjach Przeworsk Wąski i Kańczuga. Na uwagę zasługuje również realizacja zadań związanych z wykonaniem zagospodarowania poscaleniowego na łączną kwotę ponad 14 mln zł.

Uchwała budżetowa na rok 2022 została przyjęta 14 głosami „za” przy jednym głosie wstrzymującym. W budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2022 dochody zaplanowano na kwotę ponad 105 mln zł, a wydatki – ponad 132,5 mln zł. Wydatki inwestycyjne kształtują się na poziomie blisko 63 mln zł. Wydatki bieżące zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie blisko 70 mln zł, z czego najistotniejszą pozycję stanowi utrzymanie systemu oświaty.

 

DP/fot. Powiat Przeworski