Staropolskim zwyczajem

Tegoroczne uroczystości dożynkowe Gminy Gać rozpoczęły się mszą św. w kościele Parafialnym w Gaci. Następnie barwny korowód wyruszył do amfiteatru na Gackiej Górce, gdzie odbył się tradycyjny obrzęd dożynkowy.

Wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek dokonała ficjalnego otwarcia dożynek, w których wzięli udział m.in. wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, starosta przeworski Bogusław Urban oraz radny Powiatu Przeworskiego Jacek Pieniążek. Funkcję starostów pełnili Agnieszka Cyran-Mierzwa i Grzegorz Mierzwa. Delegacje z sołectw oraz ośrodków wsparcia przekazały pachnące bochny poświęconego chleba, którym częstowano zgromadzoną społeczność.

W dalszej części odbyły się występy artystyczne w wykonaniu zespołów działających na terenie gminy. Zwieńczeniem dożynek był koncert grupy Shantel, po którym do białego rana bawił publiczność DJ Rino.

 

DP/UG Gać