Stare remizy: OSP w Zalesiu

W Zalesiu, niewielkiej miejscowości należącej do Gminy Zarzecze, Ochotnicza Straż Pożarna została zorganizowana dość późno, bo dopiero w roku 1945.

 

Swój sprzęt przeciwpożarowy, czyli sikawkę ręczną przenośną, którą otrzymała w 1947 r. oraz wyposażenie bojowe, przechowywała jak większość straży w dość dużej drewnianej szopie wiejskiej. Strażacy ochotnicy w Zalesiu organizowali bardzo często różnego typu zabawy i festyny, z których dochód przeznaczali na zakup czapek strażackich i mundurów wyjściowych, galowych. Zbudowali również przeciwpożarowy zbiornik na wodę gaśniczą.

Przeciwpożarowy zbiornik na wodę gaśniczą w Zalesiu.

W 1960 r. straż pożarna otrzymała motopompę wraz z wężami strażackimi jako nagrodę za zajęcie wysokich miejsc w zawodach strażackich. Stała się wtedy jednostką bojową, aktywną w życiu społecznym. Wraz z pozyskaniem tego sprzętu strażackiego powstałą również myśl o wybudowaniu nowej murowanej remizy strażackiej w Zalesiu. Dzięki wysiłkom Prezesa OSP Franciszka Szulara, Naczelnika OSP Stanisława Pieniążka, Stanisława Rusinka, a także wszystkich strażaków biorących udział w pracach społecznych przy budowie remizy, założony cel został osiągnięty. Murowaną remizę wybudowano kosztem 1 199 000 zł. i oddano ją do użytku w 1974 r.

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku