Stare remizy OSP: Remiza w Żuklinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Żuklinie została założona w 1924 r., chociaż sikawkę strażacką Żuklin posiadał już dużo wcześniej, bo w 1897 r. Zakupiono ją po dwóch groźnych pożarach, mających miejsce w latach 1896 i 1897, w wyniku których spalonych zostało ok. 40 budynków.

 

Początkowo sikawką opiekował się wójt wsi, ponieważ straż nie posiadała żadnego odpowiedniego miejsca na jej przechowywanie. W późniejszym czasie przeniesiono ją do drewnianego pomieszczenia, które nazywano remizą. Znajdowało się ono przy domu gromadzkim, gdzie mieścił się również sklep spożywczy. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Żuklina wybudowano także czynem społecznym zbiornik na wodę gaśniczą.

OSP za fundusze z różnych imprez dochodowych kupowała sprzęt strażacki, m.in. wóz czterokołowy, węże strażackie, trąbkę alarmową oraz cegłę z myślą o budowie nowej murowanej remizy strażackiej.

Wybudowano ją, także czynem społecznym, który zakończył się sukcesem w 1972 r. Jednym z zasłużonych strażaków podczas jej budowy był naczelnik OSP Żuklin, Antoni Kuryło. Koszt całego przedsięwzięcia był duży, bo wyniósł aż 548 tys. zł, z czego prawie połowa funduszy, bo aż 249 tys. zł, pochodziła ze składek i od mieszkańców wsi.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Stara remiza OSP Żuklin./arch. Muzeum w Przeworsku