Stare remizy OSP: Remiza w Wólce Ogryzkowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Ogryzkowej, niewielkiej miejscowości należącej do gminy Tryńcza, została założona dopiero w 2. poł. XX w., w 1954 r.

 

Sikawkę ręczną, czterokołową konną, strażacy otrzymali z Ubieszyna, lecz z powodu braku remizy strażackiej przechowywano ją w niewielkiej drewnianej szopie Jana Kłosa.

Pomimo braku nowoczesnego sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania strażacy z Wólki Ogryzkowej biorą czynny udział w akcjach ratunkowych, nie tylko we własnej wsi, ale także w sąsiednich miejscowościach.

Rozpoczynają również czynem społecznym budowę Wiejskiego Domu Kultury połączonego z remizą strażacką, który został oddany do użytku w 1963 r. Jednym z najbardziej zaangażowanych w budowę członków OSP był sam prezes straży, Józef Wojtyna. Nowo wybudowany budynek był duży, piętrowy i jego koszt wyniósł 835 tys. zł,

z czego 300 tys. zł pokryła OSP Wólka Ogryzkowa.

W późniejszym czasie strażacy ochotnicy własnymi siłami wybudowali także basen przeciwpożarowy.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

 

Stara remiza strażacka OSP Wólka Ogryzkowa./ fot. zbiory muzeum