Stare remizy OSP: Remiza w Urzejowicach

Ochotniczą Straż Pożarną w Urzejowicach założono w 1912 r. Posiada ona bogatą historię remiz strażackich, które na przestrzeni stu lat zmieniały się kilkakrotnie.

 

Straż od początku swego istnienia posiadała sprzęt przeciwpożarowy, początkowo „hydlopult” jako sprzęt podręczny do gaszenia pożaru w zarodku, a w późniejszym czasie sikawkę ręczną czterokołową zakupioną w fabryce Unia Strażacka we Lwowie. Dodatkowo na wyposażeniu straży były również trzy beczki na wodę oraz drobniejszy sprzęt m.in. bosaki lekkie i strzechowe, topory, łopaty i wiadra. Jednak straż od samego początku miała kłopoty, aby znaleźć odpowiednie pomieszczenie na przechowywanie tego sprzętu. Początkowo przechowywano go w prowizorycznej remizie – przybudówce przy szkole podstawowej. W okresie powojennym rolę remizy pełniła kuźnia pofolwarczna, natomiast po jej rozebraniu sprzęt ten ulokowano w dawnym budynku, także pofolwarcznym.

Remiza OSP Urzejowice oddana do użytku w 1967 r.

Aktywność strażaków z Urzejowic była bardzo duża. Dzięki temu, przy dużym wkładzie pracy społecznej wybudowano nowoczesną murowaną remizę strażacką. Remiza była gotowa już w 1966 r., ale oddano ją do użytku w roku 1967. Remiza oprócz pomieszczeń na bojowy sprzęt strażacki (boksy na 2 samochody) posiadała dużą salę, kuchnię i pomieszczenia gospodarczo – administracyjne. Remiza posiadała także wieżę strażniczą służącą również do osuszania węży tłocznych. Na początku 2010 r. zapadła decyzja o budowie kolejnej nowej remizy w Urzejowicach. Wybudowano ją obok starej, na miejscu dawnego budynku Uni – Baru, który przeznaczono do rozbiórki. Do jej budowy przystąpiono wiosną 2011 r. i po niespełna roku nowoczesny budynek remizy był już gotowy.

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku