Stare remizy OSP: Remiza w Studzianie

Ochotnicza Straż Pożarna w Studzianie założona w latach 20. XX w. posiadała drewnianą remizę strażacką na sprzęt przeciwpożarowy. Remiza ta w stosunku do tych z innych miejscowości, była dość duża i obszerna.

 

Remiza mieściła sikawkę czterokołową konną, sikawkę kubłową taczkową, beczkę czterokołową na wodę, węże i pozostały sprzęt pożarniczy. Drewniany zbity z desek budynek remizy służył miejscowym strażakom do czasów wybudowania nowej murowanej remizy dostosowanej do potrzeb i wymogów strażackich. Wybudowano ją w czynie społecznym przez mieszkańców wsi i oddano do użytku w 1979 roku. Był to budynek murowany, piętrowy, który na dole mieścił sprzęt strażacki, natomiast pomieszczenia na piętrze przeznaczone zostały na świetlicę, która służyła całej społeczności Studziana.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej ze Studziana na tle okolicznych miejscowości wyróżniali się tradycyjnym umundurowaniem własnego pomysłu, który składał się z czarnej sukiennej bluzy i spodni, czapki rogatywki typu krakowskiego (nazywanych przez mieszkańców wsi turecką) oraz wstęgi koloru czerwonego, której końce zwisały przy lewym boku. Wstęga ta zastępowała pas strażacki, który w tamtych czasach był dość drogi i niejednokrotnie strażaków nie było na niego stać.

Strój ten jako paradny, galowy używany był przez strażaków ze Studziana podczas różnych świąt religijnych, strażackich i państwowych.

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku