Stare remizy OSP: Remiza w Siedleczce

Ochotnicza Straż Pożarna w Siedleczce powstała w 1908 r. Składała się z 25 członków, którzy aktywnie w niej działali. W takim stanie przetrwała do wybuchu II wojny światowej.

 

Sprzęt strażacki, podobnie jak większość OSP na terenie powiatu przeworskiego, jednostka przechowywała najprawdopodobniej w drewnianej szopie nazywanej dawniej remizą, bądź na posesji prywatnej strażaków. Niestety, z powodu braku dokumentów i fotografii nie udało się tego ustalić.

Dopiero w 1944 roku OSP Siedleczka z własnych środków, bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, wybudowała remizę murowaną, krytą dachówką, z przeznaczeniem wyłącznie na przechowywanie strażackiego sprzętu bojowego m.in. motopompy i nowoczesnego sprzętu alarmowego.

Obok remizy stanęła wieża, na szczycie której także umieszczono syrenę alarmową. Budynek murowanej remizy z wieżą jak na tamte czasy wyróżniał się wśród innych zabudowań znajdujących się na wsi.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Stara remiza strażacka OSP Siedleczka/fot. zbiory muzeum