Stare remizy OSP: Remiza w Rożniatowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Rożniatowie, jak większość straży na terenie gminy Zarzecze, swój sprzęt przeciwpożarowy przechowywała w drewnianej szopie. Wybudowano ją czynem społecznym, dzięki bezzwrotnej pożyczce na zakup materiałów budowlanych, której udzielił Wydział Powiatowy w Jarosławiu na prośbę Rejonowego Naczelnika OSP Leona Boratyna i Komendanta Stanisława Boratyna.

 

Pomimo różnych trudności związanych z funduszami OSP organizowała festyny, przedstawienia amatorskie, zabawy, z których cały dochód przeznaczała na swoje utrzymanie, kupując m.in. sikawkę przenośną, do której dorobiono podwozie w warsztatach hrabiego Dzieduszyckiego.

Pierwsza drewniana remiza OSP w Rożniatowie, lata 40. XX wieku/fot. zbiory muzeum

Od 1951 r. kiedy naczelnikiem OSP w Rożniatowie zostaje Tadeusz Granda, późniejszy Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Zarzecze, OSP zostaje wyposażona w potrzebny sprzęt i wyposażenie strażackie m.in. beczkowóz o pojemności 1000 litrów, motopompę typu M-800, a w 1962 r. buduje duży cementowy basen na wodę gaśniczą.

Marzeniem naczelnika oraz strażaków z Rożniatowa było również wybudowanie nowej, murowanej remizy strażackiej. Udało się go zrealizować i remizę oddać do użytku 24 lipca 1966 r. z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego. Nowo wybudowana remiza z wieżą obserwacyjną, na której znajdowała się syrena alarmowa, składała się z garażu na samochód, magazynu na sprzęt przeciwpożarowy oraz dużej sali przeznaczonej na cele administracyjno – kulturalne OSP.

Obecnie remiza rozbudowana i odnowiona służy strażakom do dnia dzisiejszego.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku